Ikona logo Makk
Unia Europejska
Nagłówek EU
Nagłówek EU

Dotacje UE

Fundusze Europejskie

Wprowadzanie innowacji produktowej w celu podniesienia konkurencyjności Makk Polska Staniak Ireneusz

Cel projektu

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa MAKK POLSKA STANIAK IRENEUSZ poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności firmy, co pozwoli na wdrożenie nowych produktów na rynek.

Planowane efekty

 • wdrożenie innowacji produktowej, marketingowej i organizacyjnej poprzez uruchomienie własnej produkcji
 • ugruntowanie pozycji w branży oraz poszerzenie grona klientów dzięki stworzeniu atrakcyjnej nowej
 • oferty prefabrykowanych wyrobów betonowych – wprowadzenie prefabrykowanych okładzin ściennych  zewnętrznych (system fasadowy) oraz wewnętrznych (panele dekoracyjne)
 • podwyższenie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji na poziomie przedsiębiorstwa
 • uzupełnienie braków o urządzenia do rozpoczęcia seryjnej produkcji betonu
 • poszerzenie kręgu odbiorców
 • dywersyfikacja i zwiększenie przychodów firmy
 • stworzenie silnej i rozpoznawalnej marki
 • zwiększenie świadomości i korzyści płynących z wykorzystania wzornictwa w firmie projektu
Beneficjent: MAKK POLSKA Staniak Ireneusz
Wartość Projektu: 5 269 395.60 PLN
Wkład EFRR: 2 966 344.00 PLN

Audyt i strategia wzornicza dla firmy MAKK POLSKA Staniak Ireneusz

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy MAKK POLSKA Staniak Ireneusz poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrostu wykorzystania wzornictwa w działalności firmy.

Planowane efekty

 • przeprowadzony audyt wzorniczy i opracowana strategia wzornicza firmy
 • stworzenie rozpoznawalnej marki i umocnienie jej pozycji na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych
 • opracowanie strategii wprowadzenia na rynek nowych produktów
Beneficjent: MAKK POLSKA Staniak Ireneusz
Wartość Projektu: 121 278,00 PLN
Skład EFRR: 83 810,00 PLN