+48 509 277 414
biuro@makk.pl

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy MAKK POLSKA Staniak Ireneusz poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrostu wykorzystania wzornictwa w działalności firmy.

Planowane efekty:
    • Przeprowadzony audyt wzorniczy i opracowana strategia wzornicza firmy.
    • Stworzenie rozpoznawalnej marki i umocnienie jej pozycji na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych.
    • opracowanie strategii wprowadzenia na rynek nowych produktów

Beneficjent: MAKK POLSKA STANIAK IRENEUSZ
Wartość Projektu: 121 278,00 PLN
Wkład EFRR: 83 810,00 PLN